Secretariat

Mgr. Viera Černeková
miestnost: B110
phone: 041/5134350 
e-mail: ktk@fri.uniza.sk

Používa Quick.Cms