Zástupca vedúceho katedry

Ing. Michal Hodoň, PhD.
miestnosť: RB102 
telefón: 041/5134355 
e-mail: michal.hodon@fri.uniza.sk

Používa Quick.Cms