Zamestnanec

Ing. Jozef Juríček, CSc.
miestnosť: B160 
telefón: 041/5131400, 046/5423056, 041/5134365 
e-mail: jozef.juricek@fri.uniza.sk

Používa Quick.Cms