Zamestnanec

doc. Ing. Ondrej Karpiš, PhD.
miestnosť: DP Prievidza 
telefón: 041/5131415 
e-mail: ondrej.karpis@pd.uniza.sk

Používa Quick.Cms