predmety

Zabezpečované predmety v školskom roku 2021-2022

kódnázovstupeň / semester zabezpečuje
5BF104 Elektrotechnika Bc / 2 Ševčík Peter
5BF107 Elektronika Bc / 3 Hodoň Michal
5BH101 Logické systémy Bc / 3 Jaroš Adam
5BH123 3D tlač Bc / 3 Čechovič Lukáš
5BH105 Elektronické systémy Bc / 3 Ševčík Peter
5BF127 Základy elektroniky Bc / 3 Ševčík Peter
5BH122 Vývoj vstavaných systémov Bc / 4 Miček Juraj
5BN116 Základy bezdrôtových sietí Bc / 4 Karpiš Ondrej
5BF118 Číslicová elektronika Bc / 4 Ševčík Peter
5BH102 Meranie Bc / 4 Čechovič Lukáš
5BH108 Teória automatického riadenia 1 Bc / 4 Olešnaníková Veronika
5BH118 Číslicové počítače Bc / 4 Karpiš Ondrej
5BH124 Prvky automatických systémov Bc / 4 Miček Juraj
5BH119 Konštrukcia a technológia výroby el. zariadení Bc / 5 Miček Juraj
5BH113 Mikropočítače a ich aplikácie Bc / 5 Miček Juraj
5BH109 Teória automatického riadenia 2 Bc / 5 Olešnaníková Veronika
5BH104 Číslicové systémy Bc / 5 Ševčík Peter
5UI121 Internet vecí Bc / 5 Ševčík Peter
5BH121 Technické prostriedky PC Bc / 5 Hodoň Michal
5BH120 Počítačové inžinierstvo Bc / 6 Kapitulík Ján
5BS126 Vývoj aplikácií v Unity3D Bc / 6 Čechovič Lukáš
5IH209 Číslicové spracovanie signálov 1 Ing / 1 Miček Juraj
5II219 Počítačové rozpoznávanie reči Ing / 1 Kapitulík Ján
5IH213 Technické prostriedky riadiacích a informačných systémov Ing / 1 Miček Juraj
5IH211 Úvod do teórie diskrétnych systémov Ing / 1 Karpiš Ondrej
5IH217 Prepojené vstavané systémy Ing / 1 Karpiš Ondrej
5BH208 Číslicové spracovanie signálov 2 Ing / 2 Kapitulík Ján
5IH202 Návrh zákazníckych integrovaných obvodov Ing / 2 Ševčík Peter
5IH206 Prenos dát Ing / 2 Šarafín Peter
5IH210 Vybrané metódy kompresie signálov Ing / 2 Šarafín Peter
Používa Quick.Cms