KTK / Logické systémy

Informácie o predmete

- obsah prednášok, literatúra, podmienky skúšky: Informačný list predmetu
- podrobnejší web, počty študentov na cvičeniach: v príprave…

Odporúčaná literatúra

- k prednáškam:
WILEY Digital Electronics, Volume 1, 2 and 3 (2016)
PEARSON Digital Systems, 12th Edition (2018)
PEARSON Digital Fundamentals, 11th Edition (2015)
- k cvičeniam:
COMPUTER PRESS Arduino: Uživatelská příručka (2016)

Rozvrh

- zimný semester 2017-18

Prihlásenie na skúšku, termíny skúšiek

- prebieha cez vzdelávací systém

Konzultačné hodiny

- počas semetra každý utorok v čase 9,00-9,50 hod.
- využite čas na cvičeniach

Kontakt na vyučujúceho

- prednášky a cvičenia: Ing. Adam Jaroš, PhD.